november 16

Er du særligt sensitiv? Astrologien har nøglerne til et godt liv som sensitiv

0  comments

Er du særligt sensitiv? Astrologien har nøglerne til et godt liv som sensitiv

Mange særligt sensitive mennesker har det svært med deres sensitivitet. Selv særligt sensitive som på mange måder har fundet en god balance med deres sensitive evner kan have udfordringer.

Astrologisk kan sensitivitet nu beskrives helt nøjagtigt. Det betyder, at din unikke sensitivitet kan ses i dit fødselshoroskop, og du kan få personlige nøgler til, hvordan dine sensitive evner virker konstruktivt i dit liv.

Horoskop

Særlig sensitivitet 

Særlig sensitivitet blev opfundet som begreb i 1990érne af psykolog Elaine Aron. Det var stort for alle særligt sensitive (herefter omtalt som sensitive), da deres oplevelse af livet endelig kunne beskrives, og de nu ikke længere blot skulle betragtes som mennesker, der blot skulle tage sig sammen. Sensitive er faktisk anderledes - de har mere følsomme nervesystemer, der ser mere og dybere end ikke sensitive. Det er et personlighedstræk, ikke en diagnose.


Astrologisk sensitivitet

I 2010érne så astrolog Claus Houlberg paralleller til sit eget astrologiske arbejde. Og så blev det sensitive astrologiske begreb født.

Astrologisk set betragtes sensitivitet som et sæt af evner, som et menneske har. Evner, der enten kan fungere konstruktivt eller ikke konstruktivt i dette menneskes liv. Det er hermed ikke synd for et sensitivt menneske, som megen omtale af og brug af det sensitive begreb har fokuseret på. Et sensitivt menneske er et menneske, der kan noget mere. Og som skal finde ud af at få det mere til at fungere i sit liv.

De sensitive træk kan ses i fødselshoroskopet.


Planeter der giver sensitive træk

Sol systemet

Sensitivitet astrologisk set gives af de kollektive planeter, dvs. planeter der ligger længere ude end Saturn set fra vores lille Jord.

Disse planeter har med store evner at gøre og er til en start i livet svære at håndtere. Derfor giver de ofte bøvl i vores liv, når vi er unge, men som vi bliver ældre, kan vi bedre få hånd om dem. Det skyldes, at de sensitivitetsgivende planeter ligger længere ude end Saturn og derfor er afhængige af Saturn for at have en positiv funktion. Dette kan også beskrives som, at det bliver bedre med alderen.


Vi kan være sensitive på forskellige niveauer

Der er 3 niveauer eller måder, som vi kan være sensitive på:

 • Fysisk
 • Følelsesmæssigt
 • Tankemæssigt

Astrologisk beskrives dette ved, at den fysiske sensitivitet eksisterer, når en sensitivitetsgivende planet har aspekt (forbindelse) til 1. hus, ascendanten eller en planet i 1. hus.

Mens den følelsesmæssige sensitivitet eksisterer, når en sensitivitetsgivende planet har aspekt (forbindelse) til Månen.

Og den tankemæssige sensitivitet eksisterer, når en sensitivitetsgivende planet har aspekt (forbindelse) til Merkur.


De sensitivitetsgivende planeter

De sensitivitetsgivende planeter er: 

 • Uranus
 • Neptun
 • Muligvis Pluto
 • Eris
 • Haumea 
 • Makemake


Uranus - nervesystemet påvirkes

Uranus sensitivitet


Uranus sætter alting op i hastighed, derfor handler Uranus sensitivitet om, at det er en sensitivitet med fart på. 

Alle Uranus sensitiviteterne giver et overspændt nervesystem og en trang til at trække sig væk socialt, fordi andre mennesker går en på nerverne, og man bliver irriteret på dem.

Når Uranus rammer 1. hus/ascendanten, går nervespændingen i kroppen. Man kan opleve at være spændt som en buestreng.

Uranus til Månen gør, at nervespændingen går i følelserne. Andre kan kalde en hysterisk.

Mens Uranus til Merkur er den nemmeste af disse sensitiviteter at leve med, fordi den sætter hastighed på tænkningen. Man bliver mere intelligent, og dette ses som positivt af det ydre samfund. Tidligere kan dette dog have været svært som kvinde, da intelligens i kvinder ikke var set positivt. Denne sensitivitet kan også være svær i barndommen og ungdommen, fordi den mere intelligente sensitive oplever afstanden til andre mennesker, hvor man ønsker at være en del af fællesskabet.


Neptun - grænseløshed

Neptun sensitivitet


Neptun giver grænseløshed, og når dette udtrykker sig som sensitivitet, giver det en flyden sammen med andre. Det bliver svært at adskille en selv fra andre mennesker: "hvad er mig, og hvad er dem?"

Neptun til 1.hus/ascendanten giver en evne til at mærke andre mennesker kropsligt. Nogle sensitive med denne evne kan mærke, om andre er syge eller raske. Problemet er, at det ofte er svært at skelne, om det er en selv, der er syg, eller det er de andre. Man kan nemt komme til at gå i et med andre.

Neptun til Månen giver en evne til at mærke andre menneskers følelser. Man mærker, hvordan andre mennesker har det.

Mens Neptun til Merkur giver en evne til at mærke andre menneskers tanker. Man kan ofte tale med på det, som gruppen talte om, selvom man lige er ankommet. Der er en evne til at mærke "gruppehjernen".


Pluto - magt og manipulation

Pluto sensitivitet


Pluto giver muligvis også en type sensitivitet. Det undersøges stadig, det er dog ganske sandsynligt.

Denne type sensitivitet ville i givet fald handle om sensitivitet overfor magtanvendelse og manipulation. Man ville kunne mærke, om man blev manipuleret.

Man kunne så mærke manipulation kropsligt, følelsesmæssigt eller tankemæssigt, afhængigt hvilken sensitivitet man havde.


De nye planeter - Plutoiderne

Haumea, Makemake og Eris er 3 af de 4 nye planeter, og det er de 3 Plutoider (beliggende på den anden side af Pluto set fra Jorden), der giver sensitivitet. Den 4. planet er Ceres, der ligger før Jupiter, og dermed ikke giver sensitivitet.


Eris - sandheden

Eris sensitivitet


Eris blev opdaget i 2006, og da der sædvanligvis går omkring 10 år fra opdagelse til, at en planets virkning bliver anerkendt, er både Eris og de to andre planeter nu ret veldefinerede. Selvom jeg fornemmer, at der er flere lag i Haumea, som vi endnu ikke kender så godt.

Eris har med sandheden at gøre, og giver en sensitivitet, der gør følsom overfor sandheden. Dermed er det en sensitivitet, der ofte gør en upopulær. Fordi man kan have en tendens til at buse ude med sandheden, og det er mange steder ikke velset. Dette er også tilfældet i mange familier.

Eris i 1.hus/til ascendanten giver en følelse i kroppen af, om der bliver talt sandt. Man er en slags omvandrende løgnedetektor.

Eris til Månen gør, at man kan gennemskue familien, og man buser ofte ud med disse sandheder som barn, hvilket i mange familier ikke er velanset. Man kan mærke følelsesmæssigt, om der tales sandt.

Mens Eris til Merkur giver en anden type intelligens end den Uraniske, da der her er tale om evnen til at gå direkte til centrum. Man kan gennemskue sammenhænge. 


Makemake - autenticitet

Makemake sensitivitet

Makemake blev opdaget i 2008, og dens virkning er først faldet helt på plads for nylig. Min fornemmelse er dog stadig, at der er lag i Makemake, som vi mangler at opdage.

Makemake har med evne til selvstændighed at gøre. Det at stå selv er dens virkning. Dette er ofte smertefuldt i de unge år, hvor vi gerne vil høre sammen med andre mennesker. Når vi når til dens konstruktive virkning er det 

På det sensitive plan handler det om evnen til at mærke autenticitet: Kan du selv, eller snakker du bare? Som det populært er blevet sagt.

Makemake sensitivitet mærker, om mennesker går vejen selv.

Igen kan det siges, at det handler om, hvorvidt sensitiviteten er fysisk, følelsesmæssigt eller tankemæssig. På hvert plan mærkes, om andre kan gå selv - om andre er autentiske. 

Makemake til Månen giver i de unge år ofte en smertefuld oplevelse, da man oplever at være alene i sin familie. 

Og Makemake til Merkur giver en evne til at tænke for sig selv. Så det er også en type intelligens.


Haumea - liv og død

Haumea sensitivitet

Haumea blev opdaget i 2008 ligesom Makemake. Haumea blev navngivet kort før Lehman Brothers fald udløste finanskrisen i 2008, og deraf ses hendes virkning: Liv og død. 

Haumea lader døde forme falde til jorden, og hun skaber liv,

På den sensitive front handler Haumea om evnen til at mærke liv og død, også forstået som lys og energi: Hvor meget energi og lys er der i en given form, situation, menneske? Det mærker Haumea.

Igen handler det om, hvor sensitiviteten er: Kan man mærke liv og død fysisk, følelsesmæssigt eller tankemæssigt?

Døde tilstande kan være mange ting: Fravær af nærvær, kedsomhed eller tomhed.

Fysisk mærker den sensitive, hvor meget energi/liv der er i et andet menneske.

Følelsesmæssigt giver man liv til sin mor. Her mangler der lidt flere ord at sætte på sensitiviteten.

Mens tankemæssigt kan man mærke, om der er liv i en ide - kan den blive til noget?


Tydningseksempel

Særligt sensitiv horoskop

Dette fødselshoroskop viser en forbindelse mellem Uranus og Merkur (vist ved de blå pile), hvilket betyder, at denne kvinde er begavet og muligvis har tendens til overspænding tankemæssigt. Det kan fx opleves som vanskeligt at falde i søvn, hvis tankerne ikke geares ned. 

Der findes også andre sensitiviteter i horoskopet fx Haumea på ascendanten, hvilket giver evnen til at mærke, om andre mennesker er levende eller døde, dvs. hvor meget energi der i dem.

Desuden er der en Måne-Neptun forbindelse, samtidig med at Månen ligger i 1. hus, derfor har denne kvinde en tendens til at gå i et med andre mennesker og må arbejde med sine grænser og evnen til at mærke sig selv. Det er samtidig en positiv evne, da hun mærker, hvordan andre mennesker har det og dermed kan hjælpe dem. Når hun ønsker det.

Nøglerne til det gode liv for hende kan du læse mere om nedenunder.


Redskaberne til at skabe et godt liv som sensitiv

Naturen sensitiv

Nu kommer vi til det meget vigtige: Nemlig at tale om de nøgler, der findes til at skabe et godt liv som sensitiv.

Nogle nøgler er specifikke for de enkelte sensitiviteter, andre er fælles for alle. Jeg starter med de specifikke:


Nøgle for Uranus sensitivitet:

 • En dør at lukke mellem sig selv og andre. Dette gælder Uranus sensitive, der bliver påvirket af andre mennesker elektriske ladninger. Alle mennesker har elektriske ladninger i deres systemer, og dette påvirker Uranus sensitive negativt. De bliver dermed let irritable, og nogle vil endda kalde dem hysteriske. Med en dør, der kan lukkes, lukkes andre menneskers elektriske ladninger ude, og det får nervesystemet til at falde til ro for Uranus sensitive. Ofte vil jeg anbefale Uranus sensitive at have et rum i deres hjem, hvis de bor sammen med andre. Så kan de bruge det til at falde til ro i nervesystemet. Uranus sensitive har brug for at få lov til at trække sig socialt, fordi andre mennesker påvirker deres eget nervesystem.

Nøgle for Neptun sensitivitet:

 • Udfordringen ved denne sensitivitet er, at lærer at skelne sig selv fra andre. En nøgle er, at mærke om tilstanden kom pludseligt. Det betyder, at hvis man pludseligt følte sig syg, er der stor sandsynlighed for, at det er en anden end en selv, der reelt er syg.


Nøgler der er fælles for alle sensitiviteter:

 • Naturen. For alle de forskellige typer sensitivitet er det vigtigt at bruge og være i naturen. Og sikkert meget mere, end du er vant til. For nogle sensitive er nøglen endda at flytte ud midt i naturen. Vi har som mennesker fjernet os for meget for naturen, og dette er meget ødelæggende for sensitive. Et sensitivt menneske har brug for naturen til at få ro på nervesystemet (Uranus sensitiv), genoplade æterlegemet (Neptun sensitiv) og bare at leve (Haumea sensitiv)
 • Saturn: Alle sensitiviteterne er afhængige af Saturn, fordi de ligger på anden side af Saturn set fra Jorden. Saturn handler om det at blive voksen, så man kan trøste sig mht. Saturn med, at det bliver bedre med alderen. Derfor vil mange opleve, at det bliver lettere at leve med i hvert fald en del af sin sensitivitet over tid. Man kan dog afsøge Saturn i sit eget horoskop for at få en præcis beskrivelse af, hvad det er man skal gøre for, at Saturn og dermed sensitiviteten virker konstruktivt. Det ses ved Saturns placering i fødselshoroskop i stjernetegn, hus og aspekter til Saturn.

Nøgle for Plutoiderne:

 • Pluto: For Plutoiderne er Pluto en forudsætning for deres konstruktive virkning, og modsat Saturn bliver Pluto ikke bedre med alderen - her handler det om et valg. Det er valget om at gå den indre vej. Så kun de indre vandrende får de konstruktive virkningerne af sensitiviteten til brug, hvis de da tager valget der, hvor Pluto står i deres fødselshoroskop. Også dette kan afsøges med hjælp af en god astrolog eller ved egen kraft, hvis man forstår astrologi.


Har du brug for hjælp til din sensitivitet?

Jeg vil elske at hjælpe dig med din sensitivitet, hvis du har behov det. 

Du kan enten få hjælp igennem en personlig horoskoptydning, hvor vi ser på det, der er vigtigt for dig.

Samtidig har jeg en lille sensitivitetstydning på vej, hvor du modtager en lydfil lavet personligt til dig, der gennemgår din sensitivitet og nøglerne til at leve godt med den. Du kan skrive dig på inspirationslisten, hvis du vil tippes om den, når den kan bestilles.


Herunder kan du kontakte mig, hvis du har spørgsmål.
Jeg vil elske at høre fra dig.


Find mig her.

Kærlig hilsen

Charlotte

Charlotte Christiansen

Loved this? Spread the word


About the Author

Charlotte

Related posts

Neptun: Om smerte, drømme og sensitivitet

​Read More

Den nyeste viden: Om de nye sensitiviteter, nye planeter og den overraskende sammenhæng med blomstermagi

​Read More

Det føles som om jeg var syg og nu er jeg ved at blive rask

​Read More
Leave a Repl​​​​​y

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}

Få alle nyheder, tilbuddene og de gratis godter i inspirationsbrevet

Jeg tilmelder mig Astrologisk Mysterieskoles Inspirationsbrev og er klar over, at jeg vil modtage markedsføring fra tid til tid. Jeg kan altid afmelde mig med 1 klik. Jeg bliver aldrig spammet. Only love.